Indmeldelse for terapeuter

Er du færdiguddannet, kan du ansøge om at blive medlem uden at blive RAB godkendt ved at udprinte foreningens ansøgningsformular for færdiguddannede, udfylde den og så sende den til foreningens administrator.

Hvis du også ønsker at blive RAB registreret, skal du i stedet udprinte foreningens RAB ansøgningsformular for færdiguddannede, udfylde den og sende den til foreningens administrator:

Jørgen Warming
Søndermarksvej 14
2500 Valby

Husk at vedlægge en kopi af dit uddannelsesdiplom sammen med ansøgningen.

Kontingent for perioden 1. maj 2016 – 30. april 2017:

  • Medlemsskab: 450 kr.
  • + Klientforsikring 350 kr.
  • + evt. RAB kontingent: 100 kr.

Klientforsikringen dækker alle klienter til dansk bosatte medlemmer ved skade som følge af behandlingen.

Autoriserede sundhedspersoner er underlagt reglerne for og dækket af den offentlige patientforsikring i stedet for af foreningens forsikring. Medlemmer, der er autoriserede sundhedspersoner, betaler derfor ikke for forsikringsdækning.

Udenlandske medlemmer betaler ikke forsikring, da deres klienter ikke bliver dækket.

Studiemedlemmer betaler ikke forsikring, da forsikringen kun dækker uddannede medlemmer.

Hvis du er autoriseret sundhedsperson, kan du ikke samtidig være RAB godkendt, men du er meget velkommen i foreningen, hvis du i øvrigt opfylder uddannelseskrav mv.

I behandlerlisten vil du stå som Autoriseret i stedet for som RAB godkendt.

  • Studiemedlem: Kontingent 450 kr.
  • Dansk bosat medlem uden RAB godkendelse: Kontingent 700 kr.
  • Dansk bosat medlem med RAB godkendelse: Kontingent 800 kr.
  • Dansk bosat medlem, som er autoriseret sundhedsperson: Kontingent 400 kr.
  • Udenlandsk medlem uden RAB godkendelse: Kontingent 400 kr
  • Udenlandsk medlem med RAB godkendelse: Kontingent 500 kr.