Referat 02-12-2014

Bestyrelsesmøde 2. december kl. 19 på Kilden

Tilstede: Karin, Tulla, Bjarne, Jørgen

Referent: Jørgen

Referat:

Punkt 1: Procedurer omkring godkendelse/afvisning af efteruddannelseskurser

Hvis bestyrelsen beslutter ikke at godkende et efteruddannelseskursus er der efter de nuværende regler ikke mulighed for at anke.

 

Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring som giver mulighed for at klage til klagenævnet hvis bestyrelsen afviser at godkende et kursus. Dette forslag bliver fremsat på næste generalforsamling.

 

Vi overvejer samtidig at stile forslag om at kræve at et efteruddannelseskursus kun kan godkendes, hvis det er på min. 50 timer, for at sikre kurser af tilstrækkelige dybde.

Indtil da vil bestyrelsen bede om at ansøgeren indsender supplerende oplysninger om kurset, hvis han/hun ikke er enig i en afvisning. Bestyrelsen vil herefter træffe en bindende afgørelse.

 

Punkt 2: Forhåndsgodkendelse af efteruddannelseskurser

Bestyrelsen er blevet bedt om at tage stilling til om følgende kurser kan godkendes som efteruddannelse for RAB godkendte medlemmer af foreningen:

Spirituel energi – Udviklingsforløb for behandlere, forår 2015.
Godkendt for 30 timer.
Udbyder: Dorthe Lindgaard Thomsen
http://dorthe-l-thomsen.dk/spirituel-energibalance
Ind i Mindfulness – et 8 ugers MBSR kursus
Udbyder: Mindfullife v/Eve Bengta Lorenzen

Ind i Mindfulness, 8 ugers MBSR


Bestyrelsen kan ikke godkende kurset, da det primært har et selvudviklende formål.
Vi kan kun godkende kurser, hvor det primære indhold er fagligt.

Mindfulness-Baseret Smerte-Håndtering – introducerende workshop
Godkendt for 8 timer
Udbyder: Mindfullife v/Eve Bengta Lorenzen

Mindfulness & Smerte-håndtering

Mindfulness baseret lederskab og erhvervsretreat
Udbyder: Mindfullife v/Eve Bengta Lorenzen
Kurset kan ikke godkendes, da det ikke er rettet mod et terapeutisk arbejde.

Mindfulness kursus integration
Udbyder: Mindfullife v/Eve Bengta Lorenzen

Integration, opfølgning & udvikling


Kan ikke godkendes, dels fordi forløbets indhold ikke er fastlagt i forvejen, dels fordi det fungere som opfølgning til to kurser, som bestyrelsen hver især ikke kan godkende.
300 timers anatomi, fysiologi og sygdomslære som opfylder Skats krav
Valgfri udbyder blot det kan dokumenteres at kurset overholder Skats krav.
Afsluttede moduler der indgår i et sådant 300 timers forløb kan godkendes.
Jørgen sender svar og lægger på hjemmesiden.

 

 

Punkt 3: Hvor er vi henne med film og hjemmeside tekster?

Jørgen får givet et bud på hjemmeside tekster i hen over julen.

Jørgen beder et bureau om at specificere hvad de har brug for fra os for at hjælpe.

Film venter til efter nytår

Næste bestyrelsesmøde: 20. januar kl. 19 på Kilden