Referat-05-02-2019

Referat af bestyrelsesmøde d. 5. februar 2019

Referat af mødet :

Tilstede : Merete, Karin, Lilla, Bjarne og June.

 1. Generalforsamling  2019
  Tirsdag 12 marts kl. 19 , på Kilden.
  Vi udsender med tak  Jørgens forslag, til indkaldelse. 

  Ang. antal i bestyrelsen, opstod et spørgsmål til undersøgelse:
  Er det muligt at ændre vedtægterne, så der står 3-5 medlemmer ?
  Så vi ikke fremtidigt er bundet til, at finde 5.

  Bjarne, Merete og June modtager genvalg .

  Ang.beretning , gennemgik vi Karins forslag. 
  Merete og Karin justerer et enkelt afsnit snarest og sender til Jørgen.

  Ang. regnskab og budget,  gennemgik vi Bjarnes forslag.  Med enkelte rettelser.

  I første afsnit, om regnskab og budget for 2018 :   Ord og tal ændret.
  A  Regnskab, som overskrift i venstre talrække og Budget, i højre.
  B  Afsluttende med , indestående i bank 31-12- 18
  I  tredje afsnit, om budget for 2019,  Tal ændret og budget for hjemmeside/facebook.

  A Indestående i bank 1-1-2019
  B Kontingent 2019
  C Beløb til hjemmeside ,sløjfet.
  D Facebook annoncering 10.000 kr, istedet.
  E Afsluttende med Indestående i bank, 31-12-2019

  Praktiske ting til Mødet :  Bjarne sørger for indkøb. Vi mødes 18.30.

 2. Økonomi facebook
  Foreløbig fungerer det fint.  Må vurderer løbende udgifter til at nå ud, sammenholdt med udgifter til fælles annoncering iøvrigt. Vi har en del forslag, til kommende opslag liggende.  Spørgsmål der opstod igen : hvorfor får nogle medlemmer automatisk opslaget mens andre skal gå aktivt ind, på facebook siden.
 3. evt.   

Nyt møde aftales efter generalforsamlingen og valg.

Referat June