Referat-05-09-2017

Referat af bestyrelsesmøde d. 5. september 2017

  1. Hjemmeside
  2. Forsikring
  3. Ideer til arbejde
  4. Næste møde

 

Ad 1)   Enighed omkring, at gå videre med facebook annoncering.  Snart.

Økonomien ser ud til at klare det, fordi vi har fået penge tilbage fra forsikringen.

 

June kontakter Public funk, ang gammelt tilbud. ( 25.750, incl moms 32.500 kr.)

og sender indhold videre, til bestyrelsen.

 

ad 2) Forsikringen skal snart genforhandles.  Merete undersøger om nuværende kan fortsætte hos tryg og undersøger pris på hos gensidig forsikring.

 

ad 3)  Ønske om at mødes, omkring relevante foredrag/ aktiviteter. Med medlemsbetaling.  Ingen konkrete ideer.  Tages op, når forslag dukker op.

 

ad 4 )   Tirsdag 31 oktober kl 19 på Kilden.

 

Ref. June