Referat-06-06-2018

Referat af bestyrelsesmøde d. 6. juni 2018

 1. Medlemmer nu: 86 medlemmer
 2. Lilas undersøgelser.Lila har sendt os undersøgelse ang. unge med Stress .
  (Sundhedsstyrelsen og Syd dansk universitet )
  Som viser at hver 4, mellem 16-24, har en højt stress belastning.
  Hun går videre med, at finde relevante facebook grupper, feks. undervisere, pædagoger og foreninger, hvor vi kan dele opslag , i den forbindelse.
  Samtidig undersøger hun grupper, med interesse for massage, healing og Samtale terapi. Til brug for kommende face book opslag.
 3. Fremtidigt arbejde .
  I efteråret , vil bestyrelsen selv fortsætte facebook opslag.
  Udfra relevante emner og aktuelle undersøgelser.
  Til deling, blandt medlemmer og i grupper ,med speciel interesse.
  Til næste møde, medbringer vi hver især emner. som giver mening at tage udgangspunkt i.June undersøger, adgang til facebook siden og info. ang. konkret interesse .
 4. Andet .

Næste Møde : Onsdag 12 september kl 19, på Kilden.

Glædelig Sommer.

Ref. June