Referat-08-12-2015

Referat af bestyrelses møde, tirsdag 8. december på Kilden

Tilstede : David, Karin og June.

 

1 Efteruddannelse.

 

Aktuel ansøgning, afvist. Kurset er rettet mod personlig og spirituel vækst. Ikke

opdatering eller udvidelse, af vores behandlings redskaber, healing, massage og

samtale.

 

2. Hjemmeside .

 

Ida har tid til, at arbejde med teksten, i Januar. June aftaler og deltager, i et foreløbigt

møde. Andre bestyrelses medlemmer er velkomne.

Ang. Design. Går vi videre i det nye år, med at få skabt en ny hjemme side. Som er

mere indbydende, klar og mobil venlig.

 

3. Annoncering :

 

En ny annonce i Politikken, er afvist. Vi får udgifter til en ny hjemme side. Som

prioriteres, i forhold til google søgning og annoncering. Og vi har brugt en del penge

på annoncer i rask, politikken og mest på en google kampange.

Ang. google, står der stadig mellem 13.000 og 15.000, på vores konto til brug de

næste 3 måneder. David har bedt dem vurderer og justere søgeord, igen. Vi vil gerne

fange folk , når de søger på symtomer.  Kigger på Karsten Bruuns forslag, på

kommende møde.

 

4.  Titler, på behandler listen. Aktuel mail fra medlem.

 

Behandlerlisten skal først og fremmest være klar og bruger venlig. Mange titler

i en fælles forening forvirrer. De 3 vi har, er nok.  Resten, tænker vi den enkelte

selv kan tage med, på egne sider.

De nye regler oo muligheder omkring eksamination, kan evt.nævnes sammen med

den korte forklaring, omkring Rab titel og Autoriserede.

 

5.   Næste møde , Tirsdag 26 januar kl. 18.30 på Kilden

 

Ref. June