Referat-09-01-2018

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. januar 2018

Tilstede : Bjarne, Karin, Merete, June

Punkter :  1. Generalforsamling,  2. Efteruddannelse,  3. Facebook side,  4.evt.

1   Generalforsamling afholdes, tirsdag 13 marts kl. 19, på Kilden.

Indkaldelse sendes senest 13 februar.

Bjarne sender regnskab og Karin beretning til bestyrelsen inden for evt. kommentarer.

2   Vi godkendte Marie Louise Højstrøms kursus med 8 timer og afslog Chanet Markmans

Yoga uddannelse, fordi indholdet ikke integreres i selve behandlingen. Men fungerer fint

sideløbende

3   Facebook sides navn : facebook.com/healingsterapeuter.  Hold øje med opslag og del

gerne. . Se plan, vedhæftet i bunden af mail, fra 20 november 2017.

4   Merete undersøger, andre foreningers måde, at godkende efteruddannelse på.

 

Vi har ikke fastsat noget møde, før generalforsamlingen. Møder 18.30.

Ref. June