Referat-12-04-2016

Referat af bestyrelses møde, tirsdag 12. april på Kilden

Tilstede : Tulla, Bjarne, David, Karin M, Karin B, June

Punkter : Henvendelse fra Sjælsro foreningen . Hjemmeside, Google, Nyhedsbrev-efteruddannelse, Næste møde.

Henvendelse :  

Forespørgsel ang.mulighed for, at søge rab godkendelse, gennem vor forening.  Har vi afvist. Kræver tid og vi ser ikke ideen, i det.

Hjemmeside :

Vi har fået tilbud på en ny hjemmeside fra Mette Bernt. Som kender healingsmassagen indefra . Den kan evt. følges op, med annoncering på facebook.. Hjemme side incl moms ca 100.000 kr. Relateret facebook annoncering, evt næste år. 30.000 incl moms for et halvår, med annoncering hver anden uge.

June kontakter Mette, for at få sendt et eksempel , på en relevant hjemmeside opbygning. Til alle bestyrelses medlemmer.

Online Consult, vil også gerne give et tilbud.  I den forbindelse skal vi lave en liste, med vore krav /ønsker til hjemmesiden.  Den kan bruges uanset hvilket tilbud, vi vælger. David laver forslag og June supplerer.  Et endeligt forslag fra Oneline consult, får vi efterfølgende.

Google :

Annoncering på Google, er sat på pause. Indtil vi har ny valgt, en række søgeord. Som også den nye hjemmeside, skal forholde sig til.  Vi overvejer hver især til næste møde og medbringer  vigtige ord.

Nyhedsbrev.:

Omkring efteruddannelse, skal vi have meddelt ansøgningsfrist 1 oktober, i forhold til tidsfristen 1 marts 2017, for nogle medlemmer.  Måske først ud, sidst  på sommeren.

Bestyrelses titler  og næste møde:

Vi fortsætter , som sidste år.

Næste møde

Tirsdag 24 maj , kl.18.30 på Kilden.

 

Referent  June