Referat-13-10-2015

Referat af bestyrelses møde, tirsdag 13. oktober på Kilden

Tilstede : Karin, Bjarne, Tulla og June.

 

Punkter :  Annoncering, Undersøgelser og valg, herunder politikkens tillæg. 26 okt.

Hjemmeside, Tekst, skabeloner ?

Efteruddannelse , Aktuelle ansøgninger og fremover.

 

Annoncering : 

Umiddelbart, var alle enige om, at annoncere i Politikkens tillæg, Helbred og Helse, 26 oktober. Et tillæg, som går ud på at bygge bro mellem medicinsk og komplimentær behandling og som oplyser om RAB   Besluttede, at tage hele bagsiden på tillægget, 16.000 plus moms. Vi  gik ud fra. at annoncering i Rask, er afsluttet, bl.a. på grund af usikkerhed, omkring udbredelse.

Siden sidste møde, har vi undersøgt andre muligheder, for landsdækkende annoncering.

Ud og Se (DSB ) Samvirke (coop ) og Helse (læger, tandlæger, hospitaler, apoteker og kiropraktorer ) Vi ser Helse, som en god mulighed fremover (400.000 ) læsere og pris for en halv side, 16.000 kr , plus moms.  Vil undersøge bladets temaer, i det nye år.(June)  Samvirke er også en mulighed, (1.113.000 )  læsere. men dyr, en halv side 51.000 kr plus moms. en kvart 16.500.  Ud og Se ligger imellem , en halv side, 30.000 kr ,plus moms.  Måske kan det får lidt billigere, ved konkret aftale. Men annoncen skal også sættes op.

Hjemmeside :

Vi arbejder videre, med justering af hjemmeside.  Ida kan kontaktes, i løbet af efteråret, for tekst arbejde. (June)  Jørgen har foreslået, vi kigger på mulige skabeloner. Det er billigere og måske ok. Vi vil gerne have et flottere udtryk. Bl.a. mindre video billeder. En stærkere farve og beholde det flotte logo.

Efteruddannelse :

Kildens efteruddannelse : Angst håndtering og behandling, er godkendt af alle.

Karens forespørgsel ang. Reiki kurser, var der delte meninger om. men vi besluttede at godkende hendes 28,5 timer.
2 for, 1 imod og 1 undlod.  Et af tvivls spørgsmålene var om nye retninger,  f.eks. reiki, hvor man nødvendigvis må starte med et grundkursus, kan  betragtes som efteruddannelse.

Vi var enige om, at gen-fremsætte forslaget om 50 timers samlet efteruddannelse,  på næste generalforsamling.  Bjarne samler argumenter. Alle overvejer, til næste møde.

Nødvendigt, at være på forkandt med godkendelse, af efteruddannelse. Vi skal have ansøgninger , et halvt år før udløb af tid , som er 1 marts 2017. Dvs. vi skal have dem senest 1 oktober 2016.   Meldes ud i nyhedsbrev bl.a.

Diverse :

Næste møder : Tirsdag 8 december kl 18.30 på Kilden og tirsdag 26 januar, samme tid og sted.  Generalforsamling, vil vi foreslå tirsdag 29 marts kl 19.00 . Afklares med Kilden.

Ref. June