Referat-15-03-2016

Referat af bestyrelses møde, tirsdag 15. marts på Kilden

Tilstede Karin og June

Punkter :

1 Generalforsamling, evt.samlet skriftlig beretning, ud til medlemmer , med  reminder om generalforsamling.

2  Hjemmeside.  Fortsat.

3  Google, afklaring, bl.a. omkring søgeord.

4  Næste møde.

ad. 1.

Generalforsamling :  Vi har valgt, at bruge Junes omskrivning af beretning. Med indsættelse af Jørgens korte ref. omkring henvendelse  og svar til, styrelsen for patientsikkerhed.  Og konkret medlemstal.

Tilføjelser: i forhold til Karins skrift, vi mangler en bemærkning om titler, på hjemmesiden. F.eks :

Vi har arbejdet med, afklaring omkring titler. Bl.a. Rab og Sa. og hvad det indebærer, for klienter og medlemmer. Jørgen har præciseret på hjemmesiden og lavet forslag til vedtægtsændringer.

Vi vil bede Jørgen sende beretningen ud, sammen med reminder .

Karin laver mundtlig beretning, på baggrund af denne.

ad. 2.

Hjemmeside nyt.:  Ida har sagt fra på opgaven, pgr. for stort uventet arbejdspres. June har kontaktet og haft møde med Mette Bernt, Public Funk. Efter Ide fra Jørgen.  Hun har taget kurser på Kilden og tidligere skrevet, en fin artikel om healingsmassage.

Det har resulteret i et tilbud, på en helt ny mobilvenlig hjemmeside.   Som forholder sig bl. a. til de søgeord vi vælger  og optimering af disse.   Kombineret tilbydes annoncering på facebook, med indlæg hver 14 dag, over et halvt år.  Det lyder optimalt og dyrt. 77.500 kr for hjemmeside, plus søgeordsoptimering på google. 25.750 kr for tilhørende facebok annoncering. eksl. moms.  Så vidt vi kan se er der afsat 120.000 kr. , samlet til annoncering og hjemmeside, på næste års budget.

Punket tages med på næste møde.

ad. 3.

Google afklaring : Forblev uafklaret. Vi manglede oplysninger, i forhold til sidste møde.  og beslutning ang. punktet, hænger sammen med at tage stilling til  ny hjemmeside.

Punktet tages med på næste møde.

ad .4.  Næste møde ;  Bestyrelsen mødes tirsdag 29 marts kl 18.15 (før generalforsamlingen)

Ref. June