Referat-16-06-2015

Referat af bestyrelses møde, tirsdag 16. juni på Kilden

Tilstede  : Bjarne, Karin og June

1  Efteruddannelse
2  Google annoncering
3  Annoncering i Rask
4  Hjemmeside, design, tekst, mobil venlighed.
5  Nyhedsbrev , tilbagemelding fra medlemmer på annoncering
6  Små brochurer og Simons forslag
7  Ønske om yderligere klarhed på hjemmeside . At være Rab, eller ej.
8  Jørgens forslag, flytning af forenings computer.
9  Næste møde.

1.  Med udgangspunkt i den sidste forespørgsel, som vi ikke fik svaret fyldestgørende på , pgr. tidspres og pgr. af manglende information. Vil vi fremover gerne have en kursus plan, hensigt og evt. dagsplaner.  For at have nok information. . Alternativt, skal vi have en beskrivelse af kurset fra deltageren, efter.  Overvejer om Rab. godkendelse eller eksamination, skal være et kriterie, for kursus holder.   Finder det svært at godkende korte kurser, pgr. fare for overflade. Der ikke kan optimerer vores uddannelse. Konkret må vi vende tilbage til sidste forespørgsel og bede medlemmet beskrive kurset, efter at have fulgt det.

2.  Godt, at starte optimering og annoncering på Google. Vi afventer en tilbagemelding fra Thomas efter de første uger,  på de søgeord og annoncer, som er sat i gang. Har også forslag til nye søgeord, som evt. kan bruges.  f.eks helkropsmassage, samtaleterapi og alternativ behandling.  Et møde for interesserede ang. justeringer kan evt. aftales, når han vender tilbage.

3.  Fin annonce i Rask.  Behøver ikke justeres, i de næste numre.

4.  Ser 2 arbejds områder.  1 , undersøge muligheden for, at forbedre det første indtryk af siden.  Så de store video billeder, ikke fylder så meget.  Og justering af en tekst, som fanger bedre.  Vigtig, at møde en klar side når folk søger, ud fra div. annoncer.  2. En mere omfattende ændring, incl .mobilvenlighed, kræver tid, ønsker, tekster og penge. En designer og computer mand/kvinde..  Haster ikke . Men er ønskelig . Punktet, tages med på næste Møde.

5.   Vi vil gerne have en nyheds mail ud, der kort  fortæller  om annoncerings satsningen på Google og i RASK. Hvor vi beder medlemmerne om tilbagemeldinger . Hvordan har klienterne fundet dig ? Med ønske om en god sommer.

6.  Små brochurer udsat til David, har forslag. Simons forslag ang.foredrag med Peter Kofoed, afvises. Vi har ikke lyst til at arrangerer foredrag og der findes masser af muligheder, i forvejen.

7.   Tulla ønsker  yderligere oplysninger på hjemmesiden. Om hvorfor nogen ikke kan være Rab godkendte (. Anden sundhedsfaglig gruppe) og hvad betyder forskellen ? for klienterne.

8.  Alle enige. Om at afprøve flytning. Tak, for at se og hente info.

Næste bestyrelses møde, tirsdag 4 august kl 18.30 på Kilden.
June sender forslag til dagsorden ud inden.

Ref.  June