Referat 19-08-2014

Referat af bestyrelsesmøde 19. august på Kilden

Tilstede: Karin, David og Jørgen

Stategi

Hvad skal vi fokusere på i arbejdet?

Google søge optimering

Det vedtages at kontakte On-line results for assistance.

Jørgen kontakter for aftale om møde og høre hvad de skal bruge for at opbygge en kampagne. Målet er at få flere besøgende ved at optimere til flere søgeord / sætninger.

David og Jørgen tager til mødet

 

Brochure / hjemmeside tekster

David kontakter et par bud

Jørgen tager fat i kursist

Hvis ikke fundet nogen til næste gang så professionelt.

 

To ekstra film

Tema

Samtaleterapi

Stress

Samme model – men billeder af samtale terapi fra forskellige vinkler….

JW kommer med bud på tekstoplæg

Evt. samtale med i stress film


Efteruddannelse

Vi skal også have lagt os fast på retnings linjerne for, hvilke kurser der kan godkendes efter de nye regler i vedtægterne  og hvordan.

 

Næste bestyrelsemøde 30. september kl. 19 på Kilden