Referat-24-05-2016

Referat af bestyrelses møde, tirsdag 24. maj på Kilden

Tilstede : Bjarne, Tulla, David , Karin , June.

1 Hjemmeside. 

Ud fra Davids forslag til kravsspecifikation og Junes kommentarer, fik vi snakket krav og ønsker til ny hjemmeside.
David retter til og sender ny rundt .

Inden den kan bruges til at indhente tilbud, på ny hjemmeside.

2  Søgeord.

Medbragte søgeord blev delt i 3 afsnit : Fysisk , psykisk, personlig udvikling.

Fysisk :  allergi, Immunforsvar, mave/nakke/ryg/hoved smerter. hjertebanken, søvnløshed,stress, spændinger.

Psykisk : Angst, depression, Stress, Hukommelses/koncentrationsbesvær. udbrændthed, Nervøsitet, Indlæringsbesvær.

Personlig udvikling : livskriser, ensomhed, meningsløshed, angst/depression/ stress.

Relationer. Udfoldelse.

 

På kravsspecifikationen, er nogle af dem, foreløbigt  taget med. De skal bruges, i forhold til ny hjemme side.

 

3.Efteruddannelse.

Karin Midori søger om godkendelse af efteruddannelseskursus, i Reiki healing.

Hvor  hun selv  er underviser.  Vi vender tilbage med repons, hver især. Da vi fik ansøgningen på mødet.

 

Referat: June Ottosen

 

Næste møde:
Tirsdag 28 juni kl. 18.30, på Kilden.