Referat-25-04-2017

–Referat af bestyrelsesmøde d. 25. april 2017

Tilstede :  Karin, Bjarne, David, Merete og June

Punkter :  

1     Konstituering og opgaver

2     Nyhedsbrev, evt. brug af ny hjemmeside.

3     Ansøgning om efteruddannelsen, Mads Prasse.

4     Diverse ?

 

 

ad 1     Ingen ændringer . Karin formand, Bjarne kasser.

Snak om opgaver, under diverse.

 

ad 2     Jørgen har sendt nyhedsbrev og indbetalings kort ud.

En opfordring til, at dele ny hjemmeside må vente, til den er helt færdig.

Merete synes billederne skifter for hurtigt og har fundet flere fejl, bl.a. links der

ikke kan åbnes og tekst der overlapper.

Hun skriver en liste på mail, som sendes videre til Public funk.

Ifølge David er siden for langsom.   I forhold til de krav, vi opstillede fra start.

Han foreslår ,vi sender dem mail med link, til at måle og udbedre.

 

ad 3     Vi godkender, begge kurser i graviditets massage. som efteruddannelse.

 

ad 4     Kilden og fremtiden : er medlemmerne orienteret ?

Bl. a. om at efteruddannelses  kurser fortsætter.  Ellers forslag om, at de bliver det.

 

Opgaver i bestyrelsen : Hvad gør vi for medlemmerne ?

Sikrer fortsat RAB godkendelse.  Sikrer fælles forsikring.

Sikrer relevant efteruddannelse.   Reklamerer fælles, bl.a. ny hjemmeside.

 

Nye ideer  og arbejdskraft er velkomne, overvej gerne til næste møde.

David kunne tænke sig fælles brochurer.

ad 5     Næste møde : tirsdag 13 juni kl 19-21 .

 

Referent    June