Referat-26-01-2016

Referat af bestyrelses møde, tirsdag 26. januar på Kilden

1 Google Annoncering  :

Der er 13-15.000 kr tilbage ,af de 80.000 kr, vi har afsat til en Google satsning.

I forbindelse med, at tage stilling til en fortsættelse, overvejer vi nu at finde en mindre kostbar model.  David vil gerne påtage sig arbejdet. Han laver en plan over time forbrug /pris og snakker med Jørgen.  Ang. søge ord, vil vi gerne bruge symtomer fysisk og psykisk. Bl.a. dem som står nævnt på vores hjemmeside. Plus enkelte nye. June sender til David og Tulla, som arbejder videre med google søgning.

2   Hjemmeside.

Ida laver forslag til tekst, på de første sider. bl.a. udfra ord som stress , uro, spændinger og hovedpine, som vi har brugt i vores annoncer i Rask og Politikken.

Hun kan også indgå i nyt mobil venligt design.  Foreløbig er hun “ansat” til 20 timer, til 8.000.kr.  June arbejder videre, sammen med Ida.

3.  Generalforsamling.

Jørgen har lavet forslag til dagsorden . incl. de nuværende forslag og ændringer. Tak.

Jørgens forslag til vedtægts ændringer.
1 En præcisering af forskel på klage adgang for RAB. godkendte og autoriserede sundhedspersoner.
2 At autoriserede sundhedspersoner kan optages som sundhedsautoriseret behandler ( SA) hvis de har bestået kildens eksamens modul, i både healingsmassage og samtale terapi.
3. Klagenævnet behandler klager fra ansøgere, medlemmer og tidligere medlemmers klager over optagelse, RAB. registrering, godkendelse af efteruddannelseskurser, afregistrering, udmeldelse og eksklution.

4 .   Henvendelse fra reklame mand

Karin kontakter Jacob Bomand, for at få mere at vide. ang. et tilbud til vores medlemmer.

5. næste møde : tirsdag 15 marts kl 18.30, på Kilden

Ref. June