Referat-27-11-2018

Referat af bestyrelsesmøde d. 12. november 2018

Tilstede : Merete, Lila, Karin M, Bjarne , June

Punkter :

1  Efteruddannelse

2  Facebook synlighed

3  Økonomi

4  Sjælsro skolen / Rab. godkendelse.

5  Diverse.

ad 1 )  Nønne har søgt om godkendelse, af 5 kurser.

Følgende kurser blev godkendt:

1  Energimæssig styrketræning ( 18/1 -2019 )

2  Foundation (2-5 juni -2017 )

3  Healingskursus i slægtsforskning (13/10- 2018 )

4  Soulinsightfullness (6/3 -2018 )    Dog ikke , hvis det bliver taget på computer.  (webinar)

Et kursus blev ikke godkendt : Transformations healing, omkodning og opgradering.  ( 8/11-2018)  fordi vi vurderede, at det var meget målrettet personlig udvikling.

Lang snak, for at komme forbi tekstbeskrivelse og lovet udbytte, på kort tid.

Ad 2 )   Facebook synlighed.

Merete har lavet nogle forslag, som hun sender til Jørgen.

Der er stadig 4 tilbage, af Junes.

De kan evt. blandes lidt afhængig af , hvad de lægger sig op ad,  f.eks har Merete et omkring Julen.

June sender en håndfuld nye rundt, til evt. brug, i det nye år.

Vi vil foreslå dem sat på facebook med 2-3 ugers mellemrum.

Så vores medlemmer måske bedre kan følge med, i delinger og engagement.

Os i bestyrelsen , må følge med på facebook siden :

facebook.com/healingsterapeuterne. klik på del, med en buet pil under  opslagene.
Og gå foran , med deling/kommentarer.

Tak , til Jørgen for billeder og konkret deling.

ad 3 )    Økonomi

Vi har penge til at betale vore regninger, forsikring (25.000 ),

RAB godkendelse ( 7.000 ) og 50.000 låst.  Overskud ca 3.000 indtil general forsamling.

ad 4 )    Samarbejde med Sjælsroskolen om RAB godkendelse.

Vi takker for henvendelse.

Der ligger et stort arbejde bag vores RAB. Godkendelse

Den bygger på Kildens uddannelse (1000 timer ) i Healingsmassage og Samtaleterapi.

Og vi vil helst bruge vores kræfter, på at arbejde for egen forening.

ad 5 )     Diverse.

Ang. generalforsamling i marts.  Vil vi bede Jørgen og Inga-Clara, foreslå en

dato, så den kan afholdes på Kilden.

Næste møde :  Torsdag 5 februar , kl 19

ref. June