Referat-28-06-2016

Referat af bestyrelses møde, tirsdag 28. juni på Kilden

Tilstede : Bjarne, Tulla, Karin B., David, Karin M., June

 

Punkter : 1 Hjemmeside, 2 Efteruddannelse, 3 Ellers.?

 

1   Vi har modtaget 3 tilbud.  På baggrund af den kravsspecifikation, vi har sendt ud.

Fra On-line consult, Public funk og fra Jørgen.

On-line consult lægger vægt på og er gode til, teknik, funktion og googlevenlighed.

Public Funk lægger vægt på den konmmunikative del og søgeords optimeret tekst,

i forhold til google søgning.

Jørgen lægger vægt, på begge dele.  Alle lægger vægt på brugervenlighed.

Priserne er : 45.000.- 77.500.- 50.000, plus moms.

Efter lang snak og afklaring, blev vi enige om , at gå videre med Public Funk.

I form af en del afklarende spørgsmål.  June sender til Mette, fra Public Funk

snarest og fungerer som foreløbig tovholder. Jørgen foreslået, som betalt med

spiller senere.

Hoved argumentet for at gå videre med Public funk, var vægten på det

kommunikative, som kan give siden et kvalitativt løft. Via en uden forstående

professionel tekstforfatter, som samtidig har deltaget i 3 kurser, på kilden.

Vi arbejder videre , med punktet på mail.

 

 

2    På sidste møde, ønskede Karin M. sine Reiki kurser, godkendt.

Hun har efter følgende sendt en uddybelse, som vi hver især skulle vende tilbage på.

Men ikke nok til, at vi alle kunne tage stilling. Så mere følger.   June ønsker, et

opslået kursus i Supervision, godkendt.  Alle fik en kopi af tekst, incl indhold.

Begge til godkendelse , på næste møde .  Dette punkt, uden deltagelse af Karin og

June på skift.

Iøvrigt , skal vi sende nyhedsbrev ud (måske august )ang. efteruddannelses tidsfrist

for nogle medlemmer, inden marts 2017.

 

3    Næste Møde Tirsdag 6 september, kl. 18.30 ,på Kilden.  Med mindre arbejdet med

hjemmesiden, kræver et møde.

 

 

Ref.    June