Referat 30-09-2014

Referat af bestyrelsesmøde 30. september

Tilstede: Tulla, Karin, Bjarne, Jørgen

 

Opfølgning på stategi

Google søge optimering

Det vedtages at kontakte On-line results for assistance.

Jørgen kontakter for aftale om møde og høre hvad de skal bruge for at opbygge en kampagne. Målet er at få flere besøgende ved at optimere til flere søgeord / sætninger.

David og Jørgen tager til mødet.

Opgave til bestyrelsen:

Til brug ved Google søgeoptimering skal vi have en ide om, hvad der er kommende kunder faktisk skriver, når de søger efter behandling.

Hvad ville du skrive i Googles søgefelt hvis du søgte:

 • Støtte til at komme videre i livet
 • Behandling for min ked af det hed / depression
 • Støtte/behandling til min stress
 • Hvis jeg har hovedpine

Tænk både på, hvad du selv ville søge på – og hvad du kunne forestille dig andre ville søge på. Det kan både være enkelte ord og sætninger, som f.eks. ”hvordan slipper jeg min stress”

Brochure / hjemmeside tekster

Bo Østlund  21 22 23 64 (Det spirituelle Danmark) foreslås som mulig tekstforfatter

Jørgen kontakter

To ekstra film

Tema

 • Samtaleterapi
 • Stress

Samme model – men billeder af samtale terapi fra forskellige vinkler….

Jørgen kommer med bud på tekstoplæg

Evt. Samtale terapi med i stress film

Efteruddannelse

Vi vedtog denne procedure:

Godkendelsesprocedure:

Alle medlemmer kan indsende anmodning om forhåndsgodkendelse af et kursus til foreningens bestyrelse.

Anmodningen skal indeholde:

 • Kursusudbyders beskrivelse af kurset (brochure, hjemmeside adresse el.lign)
 • En begrundelse for, hvorfor kurset er relevant som efteruddannelse for healingsterapeuter.

Anmodningen sendes til:

Foreningen af Healingsterapeuter, c/o Kilden, Søndermarksvej 14, 2500 Valby

Søg i så god tid som muligt – godkendelse kan tage 2 – 3 måneder, da bestyrelsen ikke mødes hver måned.

Ved behandlingen af ansøgningen vil bestyrelsen, i forlængelse af vedtægternes bestemmelser, tage udgangspunkt i at:

 • Kurset skal opdatere eller udvide de faglige kompetencer terapeuten har fra sin uddannelse inden for samtale, healing og massage.
 • Gentagelse af et allerede fulgt kursus kan ikke regnes for efteruddannelse, med mindre det er mindst 5 år siden kurset blev fulgt eller det vurderes, at kursets har ændret indhold i betydelig grad.
 • Kurser i andre behandlingsformer kan kun medregnes, hvis det sandsynligøres, at denne behandlingsform meningsfulgt og fagligt relevant kan integreres i og udvide de allerede lærte teknikker. Det er ikke tilstrækkeligt, at behandlingsformen kan anvendes sideløbende med de allerede lærte teknikker.
 • Et kursus kan godkendes om individuelt relevant hvis særlige forhold gør sig gældende, således at dette kursus ikke automatisk vil være godkendt for alle øvrige medlemmer.
 • Kurser, der primært har et spirituelt og/eller selvudviklende sigte, kan ikke regnes som efteruddannelse. Det primære sigte skal være fagligt relevant.

For god ordens skyld skal vi understrege, at det alene er kursets indhold, der bestemmer, om det kan godkendes – uafhængigt af hvem udbyder kurset.

Vi har foreløbigt godkendt følgende kurser:

Coaching, NLP & terapeutisk yoga, specialemodul, Kursuscentret Kilden*

Intuition specialemodul, Kursuscentret Kilden*

Spektralhealing & Drømmetydning, specialemodul, Kursuscentret Kilden*

Frigørende massage, Kursuscentret Kilden*

Stresshåndtering, efteruddannelseskursus, Kursuscentret Kilden

*Forudsat at du ikke allerede har fulgt dette kursus/speciale

 

Næste bestyrelsemøde 4. november kl. 19 på Kilden