Referat-31-11-2017

Referat af bestyrelsesmøde d. 31. oktober 2017

Tilstede :  Karin, Merete, June

1. Medlems forsikring.

Merete havde indhentet tilbud, fra Tryg og Købstædernes forsikring.

Tryg tilbød 10 % rabat, på vores nuværende. hvis vi tegner for 5 år..
Købstænderne tilbød næsten samme pris, som vi har nu og for samme produkt
Og da Tryg også udbetaler del af overskud, valgte vi, at gentegne hos Tryg.
Merete bestiller.

2. Facebook synlighed

Mette, fra Public Funk har sendt mødereferat fra 16 oktober, som uddyber indholdet af aftalen.

Vi er enige om, at sætte det igang.. Og har præcis pengene til det.
Men ønsker yderligere spørgsmål besvaret :
Hvor forsvinder facebook siden hen, når de 26 uger er gået ?
Kan vi fortsætte den selv ?

June skriver til Mette

3. Næste møde tirsdag 9 januar

Hvor vi skal aftale dato for generalforsamling , punkter mm.

ref. June