Referat 13. juni 2017

Referat af bestyrelsesmøde 13. juni 2017

Tilstede: June, Karin, Merete, Bjarne

1 Efteruddannelse.

Vi godkendte Birgitte Søllesteds ansøgning, Et M.BIT coach certificerings kursus på 28,5 time.

2 Hjemmeside nyt.

Hjemmesiden er blevet rettet til og hastigheden er forbedret betydeligt. Som noget af det sidste arbejdes på, at rette tekster til omkring vigtige søgeord på google.

3. Ideer og fremtidigt arbejde.

Når hjemmesiden er færdig, vil vi opfordrer alle medlemmer til at gøre den synlig , ved løbende at linke til den, på face book. Måske i forbindelse med små tekster eller billeder, omkring healingsmassage , Feks. Vidste du at ?… Eller i forbindelse med udtalelser fra klienter, som beskriver oplevelser ,med behandlingen.

En anden ide, som kunne inddrage flere medlemmer i arbejdet, var at få trykt et postkort eller lille folder. Med kort tekst og billede, som matcher hjemmesiden og som skærper nysgerrigheden. Efter at læse mere på, healingsmassage.com

Postkortet / folderen, kunne placeres eller deles ud, i lokale områder. Hvor de enkelte medlemmer, mener det nytter. Feks begivenheder, hvor der kommer mange mennesker.

June hører Mette til pris og muligheder.

 

4 Næste møde, Tirsdag 5 september kl 19-21, på Kilden

Gerne med nye overvejelser og ideer.

God Sommer

Ref. June